Zapisy i formularze

nr konta 74 1140 2004 0000 3402 7135 3037

Opłaty

-30 zł dorośli – Koszt opłaty pod warunkiem uiszczenia najpóźniej 7 dni kalendarzowych przed zawodami .

Decyduje data księgowanie na koncie bankowym organizatora .

-40 zł normalny koszt uczestnictwa w zawodach , uiszczony później niż 7 dni kalendarzowych lub w biurze zawodów w dniu zawodów

-20 zł ulgowy koszt dla dzieci i młodzieży do lat 16 pod warunkiem uiszczenia najpóźniej 7 dni kalendarzowych przed zawodami . Decyduje data księgowanie na koncie bankowym organizatora.

-30 zł koszt ulgowy dla dzieci i młodzieży do lat 16 uiszczony później niż 7 dni przed zawodami lub w biurze zawodów na miejscu imprezy

Opłata startowa może być dokonywana w formie przelewów ze stacjonarnych placówek bankowych, za pośrednictwem bankowości internetowej, przekazów pocztowych na konto Organizatora oraz wpłat gotówkowych w Biurze Zawodów.

Na przelewie bankowym lub pocztowym należy koniecznie zaznaczyć tytuł opłat  Rajd Rowerowy KPN Łomianki oraz imię i nazwisko zawodnika.

W ramach opłaty startowej organizator zapewnia:

– Zapewnienie opieki medycznej i ratowniczej.

– Dostarczenie informacji o trasie rajdu.

– Zapewnienie wody mineralnej na trasie rajdu

– Drobny serwis rowerowy dla uczestników rajdu

– Ubezpieczenie NW